Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 มิ.ย. 2567 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา สถิติร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
03 เม.ย. 2567 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน
03 ต.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน กันยายน 2566
03 ต.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
07 ก.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน สิงหาคม 2566
08 ส.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน กรกฎาคม 2566
06 ก.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน มิถุนายน 2566
09 มิ.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน พฤษภาคม 2566
08 พ.ค. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน เมษายน 2566
04 เม.ย. 2566 ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน มีนาคม 2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th 
E-service (email) : saraban_06920904@dla.go.th

www.khuanmao.go.th