Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ต.ค. 2562
ถึง
18 ต.ค. 2562
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 62)
18 ต.ค. 2562
ถึง
18 ต.ค. 2562
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 62)
11 ก.ย. 2562
ถึง
18 ก.ย. 2562
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร(ขุดลอกคลองห้วยงอ) หมู่ที่ 13 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
11 ก.ย. 2562
ถึง
18 ก.ย. 2562
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร(ขุดลอกคลองห้วยเหรียง) หมู่ที่ 3,8 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
11 ก.ย. 2562
ถึง
18 ก.ย. 2562
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร(ขุดลอกคลองห้วยงอ) หมู่ที่ 13 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
11 ก.ย. 2562
ถึง
18 ก.ย. 2562
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร(ขุดลอกคลองห้วยเหรียง) หมู่ที่ 3,8 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
02 ก.ย. 2562
ถึง
09 ก.ย. 2562
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านกลาง - บ้านหนองลึก หมู่ที่ 2,9 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
02 ก.ย. 2562
ถึง
09 ก.ย. 2562
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านกลาง - บ้านหนองลึก หมู่ที่ 2,9 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
28 ส.ค. 2562
ถึง
04 ก.ย. 2562
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรือง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายควนเทียม - ไทรบ่วง หมู่ที่ 11 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
28 ส.ค. 2562
ถึง
04 ก.ย. 2562
ตรัง รัษฎา อบต.ควนเมา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายควนเทียม - ไทรบ่วง หมู่ที่ 11 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th