Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล) (07 มิ.ย. 2567)  
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานฯ ปี 2567 (14 พ.ค. 2567)  
ขออนุมัติขยายเวลาการแจ้งการประเมินภาษีและการชำระภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง.ศ. 2... (26 เม.ย. 2567)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (05 เม.ย. 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) (03 เม.ย. 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (29 มี.ค. 2567)
ขอเชิญมาเป็นเพื่อนกัน (25 มี.ค. 2567)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 มี.ค. 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (19 มี.ค. 2567)
งาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ... (15 มี.ค. 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (14 มี.ค. 2567)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (12 มี.ค. 2567)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (08 มี.ค. 2567)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลเวปไซต์ (07 มี.ค. 2567)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 (05 มี.ค. 2567)
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (20 ก.พ. 2567)
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.พ. 2567)
กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) RE-X-RAY (09 ก.พ. 2567)
รายงานผลการตรวจสอบอาคารที่เข้าข่ายต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระร... (25 ม.ค. 2567)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transpare... (24 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (28 มิ.ย. 2567)  

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (05 มิ.ย. 2567)  

กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจการจ... (09 ก.พ. 2567)  

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้... (08 ธ.ค. 2566)

การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโ... (23 ส.ค. 2566)

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (27 ก.ค. 2566)

โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้... (25 ก.ค. 2566)

โครงการชุมชนกับการดูแลผู้... (29 มิ.ย. 2566)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก... (27 มิ.ย. 2566)

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (15 มิ.ย. 2566)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (08 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมการทำหมี่กรอบสามรส... (25 พ.ค. 2566)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (23 พ.ค. 2566)

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาช... (25 เม.ย. 2566)

โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน... (04 เม.ย. 2566)

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้... (02 ธ.ค. 2565)

โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการ... (15 ส.ค. 2565)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (09 ส.ค. 2565)

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (08 ก.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมอาชีพ (กิจ... (06 ก.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศ อบต.ควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างลานค... (24 ก.ค. 2567)  
ประกาศ อบต.ควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ ... (18 ก.ค. 2567)  
ประกาศ อบต.ควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนนส... (16 ก.ค. 2567)  
ประกาศ อบต.ควนเมา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด (09 ก.ค. 2567)
ประกาศอบต.ควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 ชุด (03 ก.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอ... (01 ก.ค. 2567)
ประกาศ ศพด.บ้านหน้าวัดควนเมา อบต.ควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอ... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศ อบต.ควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ - เ... (28 มิ.ย. 2567)
ประกาศ อบต.ควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปร... (25 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ผูุ้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 ชุด (24 มิ.ย. 2567)
ประกาศ อบต.ควนเมา เรื่อง กำหหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนนส... (20 มิ.ย. 2567)
ประกาศอบต.เรื่อง ประกวดราจ้างฯโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯสายไ... (17 มิ.ย. 2567)
ประกาศ อบต.ควนเมา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนท้อน - โคกไท... (12 มิ.ย. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัด เวลา และสถานที่ตรวจรับงาน โคร... (07 มิ.ย. 2567)
ประกาศ อบต.ควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไสหรก - กอ... (06 มิ.ย. 2567)
ประกาศอบต.ควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนนสาย... (16 พ.ค. 2567)
ประกาศอบต.ควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6... (09 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ผูุ้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 ชุด (02 พ.ค. 2567)
ประกาศอบต.ควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนนสาย... (02 พ.ค. 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ผูุ้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 ชุด (30 เม.ย. 2567)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    Line อบต.ควนเมา
 

    แบบคำร้องทั่วไป (E-Service)

แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย

  แบบถามตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ที่พักโฮมสเตย์ (01 พ.ย. 2561)  
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th 
E-service (email) : saraban_06920904@dla.go.th

www.khuanmao.go.th