Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนอัตรากำลัง
การป้องกันการทุจริต
จำนวนผู้รับบริการประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Mangement)
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การบริหารและพัฒนาทรัพยาบุคคล
ประมวลจริยธรรมของบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
งานกิจการสภา
ประกาศ
รายงานการประชุม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดนางนพมาศ กระทงประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ โครงการลอ... (29 พ.ย. 2566)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (24 พ.ย. 2566)  
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (22 พ.ย. 2566)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (17 พ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ... (06 พ.ย. 2566)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (31 ต.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2... (02 ต.ค. 2566)
ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (08 ก.ย. 2566)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป... (31 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ... (29 ส.ค. 2566)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป... (27 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุก (31 พ.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (30 พ.ค. 2566)
ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ... (25 พ.ค. 2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (25 พ.ค. 2566)
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุตำบลควนเมาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการทำหมี่กรอบสามรส (15 พ.ค. 2566)
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (12 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ฯลฯ (12 พ.ค. 2566)
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป... (12 พ.ค. 2566)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออบต.ควนเมา พ.ศ.2566 (11 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโ... (23 ส.ค. 2566)  

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (27 ก.ค. 2566)  

โครงการชุมชนกับการดูแลผู้... (29 มิ.ย. 2566)  

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก... (27 มิ.ย. 2566)

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (15 มิ.ย. 2566)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (08 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมการทำหมี่กรอบสามรส... (25 พ.ค. 2566)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (23 พ.ค. 2566)

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาช... (25 เม.ย. 2566)

โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน... (04 เม.ย. 2566)

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้... (02 ธ.ค. 2565)

โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการ... (15 ส.ค. 2565)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (09 ส.ค. 2565)

โครงการภูมิรักษ์ พิทักษ์ส... (08 ก.ค. 2565)

โครงการส่งเสริมอาชีพ (กิจ... (06 ก.ค. 2565)

โครงการคัดเลือกพนักงานส่ว... (01 ก.ค. 2565)

โครงการยุวสิ่งแวดล้อมตำบล... (24 มิ.ย. 2565)

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร... (15 มิ.ย. 2565)

โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้... (31 พ.ค. 2565)

โครงการ รู้เท่าทัน รู้ป้อ... (06 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำม... (29 ก.ย. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒ ชุด (22 ส.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถ... (18 ส.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน... (18 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดาราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (18 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโ... (10 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯโครง... (07 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 รายการ (07 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร... (26 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงาน โค... (18 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงาน โ... (18 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (18 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ร่างประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างถนนคส... (11 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่... (11 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 5 ... (05 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานโครง... (28 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานโคร... (28 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถน... (16 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (16 มิ.ย. 2566)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
    Line อบต.ควนเมา

    แบบคำร้องทั่วไป (E-Service)

แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย

  แบบถามตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สินค้าดี (01 พ.ย. 2561)  
OTOP (01 พ.ย. 2561)  
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ที่พักโฮมสเตย์ (01 พ.ย. 2561)  
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92160
โทรศัพท์ : 0-7529-0122 มือถือ 08-1370-2454 โทรสาร : 0-7529-0122 อีเมล์ : khuanmao98@outlook.co.th


www.khuanmao.go.th